Célok

  • helyzeteket bejósló és kiértékelő mechanizmusok vizsgálata gyermekeknél
  • az esetleges zavarok (pl. autizmus) okainak kutatása
  • játékos, vidám és szórakoztató tesztek kidolgozása gyerekeknek

Észlelésünket erősen befolyásolják korábbi tapasztalataink nyomán kialakuló elvárásaink. A projekt célja ezeknek az elvárásoknak vagy előrejelezéseknek a felderítése gyermekeknél: Hogyan alakulnak ki elvárásaink, és mi történik akkor, ha ezek az elvárások ütköznek azzal, ami a valóságban bekövetkezik? Ennek az előrejelző és kiértékelő rendszernek a működési hibája nem marad következmények nélkül, egy új kutatási irány szerint például a rendszer átlagostól eltérő működése kapcsolatba hozható az autizmusra (ASD) jellemző viselkedésekkel. Az alapvető bejósló és kiértékelő mechanizmusok fejlődésének vizsgálata mellett, további célunk egy olyan módszer kidolgozása is, amely lehetővé tenné az autizmus korai diagnózisát.

Publikáció