tableteznek

A digitális média kisgyerekekre gyakorolt hatása nagyon összetett képet mutat és nehéz vizsgálni. Egy nemzetközi kutatás (Supanitayanon és mtsai. 2020) kimondottan alkalmas az összefüggések megismerésére, hiszen éveken keresztül követték a gyermekek kütyüzési szokásait és a későbbi gondolkodási, nyelvi és mozgásos képességeinek a fejlődését.

A kutatásban több, mint 200 kisgyermeket követtek 6 hónapos koruktól egészen 4 éves korukig. A kutatók először a digitális média használatra vonatkozóan gyűjtöttek adatokat, összesen négyszer, a gyermekek 2 éves koráig. Az eszközhasználatra vonatkozóan megfigyelték, hogy a gyermekek hány évesen és milyen intenzitással kezdték használni az eszközöket, illetve hogy a szülő és a gyermek mennyit beszélgetett, mondókázott, és énekelgetett közösen a gyerek kütyüzése közben.

Ezután a kutatók egy koragyermekkori fejlődést mérő interaktív, játékos teszttel  (Mullen 1995) felmérték a gyerekek nagymozgásos és finommozgásos készségeit, vizuális észlelési képességét, beszédértését és nyelvi kifejező készségét. Mindezt összesen háromszor, a gyerekek 2 és 4 éves kora között vizsgálták.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy

  • a gyerekek mikor kezdik használni a digitális eszközöket,
  • az első két életévben történő gyakori eszközhasználatnak milyen hatása van a későbbi észlelési, nyelvi és mozgásos képességekre,
  • illetve a médiafogyasztás közben folytatott szülő-gyermek interakcióknak (beszélgetés, éneklés, stb.) van-e hatása a 4 éves kori képességekre.

A kutatók azt találták, hogy azok a gyerekek, akik az első két életévben tartósan (hónapokon át) és  túlzott mértékben használtak digitális eszközöket (több mint 6,5 órát egy/nap), valamint kevésbé volt jellemző a kütyüzés közben szülő-gyermek interakció, alacsonyabb összesített mutatókat értek el a koragyermekkori fejlődést mérő feladatokkal óvodáskorban*.*

Szülőként arra fontos tehát figyelni, hogy

  • a digitális eszközöket minél később vezessék be a gyermekük életébe,
  • szabályozzák a megfelelő képernyő időt,
  • és rendszeresen folytassanak a kütyüzés során szóbeli interakciót (pl. adjanak lehetőség kérdésekre, közös éneklésre, mondókázásra) a 2 évesnél fiatalabb gyermekeknél.

Forrás:

Supanitayanon, S., Trairatvorakul, P. & Chonchaiya, W. Screen media exposure in the first 2 years of life and preschool cognitive development: a longitudinal study. Pediatr Res 88, 894–902 (2020). https://doi.org/10.1038/s41390-020-0831-8

Mullen, E. M. (1995). Mullen scales of early learning (pp. 58-64). Circle Pines, MN: AGS.