Az elektronikus vagy a hagyományos mesekönyvekből tanulnak jobban a kisgyerekek?

2022.04.23.

Bár a modern digitális eszközöknek (tablet, mobil) lehetnek negatív hatásai, bizonyos formában előnyünkre is válhatnak: az elektronikus könyvek a játékos tanulás során jobban lekötik a gyermekeket a hagyományos mesekönyvekkel szemben.

A közös meseolvasás kimondottan fontos a gyermekek mindennapjaiban, ugyanis fejlesztő hatásuk mellett erősíti a szülő-gyermek kötődést is. Az általános szórakoztató jellegű mesék mellett egyre gyakrabban érhetők el oktató jellegű könyvek is. Ezek célja, hogy a történeten keresztül megtanuljon valamit a gyermek, pl. állatokról, növényekről, számokról. A közös olvasás közben a szülők gyakran segítik a gyermeket a mese megértésében, pl. mutogatással, kérdésekkel és válaszokkal. Az oktató jellegű mesék sokszor elektronikus formában is megjelennek, azonban felmerül a kérdés, hogy vajon mennyire fejlesztenek hatékonyan egy elektronikus eszközön?

Egy 2017-es kanadai tanulmány szerzői arra voltak kíváncsiak, hogy a digitális eszközök világában felnövekvő gyerekek milyen típusú könyvekből tanulnak többet: a hagyományos vagy az elektronikus könyvekből? Illetve arra is kíváncsiak voltak, hogy milyen különbségek figyelhetők meg a szülő és a gyerek viselkedésében és nyelvhasználatában a kétféle mesekönyv típus esetében?

A kutatásban közel 150 gyereket vizsgáltak meg, akik 1,5-2 év körüliek voltak. A vizsgálat során a szülők egy képekkel tarkított 10 oldalas, állatokról szóló könyv hagyományos vagy digitális változatát olvasták fel a gyermeküknek. A mesék abban különböztek, hogy az elektronikus változatot animációk és hangeffektusok is kísérték.

A meseolvasás előtt felmérték, hogy a könyvben szereplő állatok közül melyek ismeretlenek a gyerekek számára, majd a mesehallgatás után megvizsgálták, hogy az ismeretlen állatok közül hány állatot tanultak meg. Emellett a szülők kitöltöttek két kérdőívet: a gyermek korábbi e-book használati szokásaira és a gyermek nyelvi fejlődésére vonatkozót.

A kutatásról videófelvételek készültek, amit utólag kielemeztek. Megfigyelték a testbeszédet, a gyermek és a szülő nyelvhasználatát, megvizsgálták a gyermek figyelmét, a gyermek leköthetőségének mértékét és a gyerekek tanulási képességét.

A kutatók azt találták, hogy van különbség a két típusú mese olvasásának hatásában.

  • A gyerekek és a szüleik átlagosan hosszabb ideig olvasták az elektronikus meséket a hagyományos mesékhez képest, pl. többet időztek egy-egy oldal olvasásával.
  • A szülők viselkedésében nem volt különbség, azonban a kommunikációjukban igrn: az elektronikus könyvek olvasása során kevesebbet beszéltek a szülők a hagyományos könyvekkel szemben. Ennek oka az lehetett, hogy az elektronikus könyvekben több hang és animáció van jelen, és ezért a szülők nem érzik szükségesnek a további kommunikációt.
  • Az elektronikus mesét hallgató gyerekek a mesehallgatás közben többet kommunikáltak, és többet is lapoztak maguktól, mint a hagyományos mesét hallgató gyerekek.
  • Emellett az elektronikus mese hallgatása után a gyerekek több számukra ismeretlen állatot tudtak megnevezni, mint a hagyományos mesét hallgató gyerekek. A hatékonyabb tanulás mögött a nagyobb fokú bevonódás és a megnövekedett figyelem állhatott.

Összefoglalva elmondható, hogy a tanító jellegű könyvek közös olvasása során a szülői aktivitás csökkent, azonban a gyermek bevonódása és a tanulás hatékonysága is megnövekedett.

A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy az oktatási célú könyvek elektronikus változata valószínűleg nem minden esetben hatékonyabb, ugyanis az elektronikus könyvek minőségében nagyok a különbségek. Pl. ha a hangeffekteket nem megfelelően alkalmazzák, elveszíthetik a tanulást támogató jellegüket. A kutatók szerint a digitális könyvek lehetséges előnyeivel és hátrányaival kapcsolatban további kutatások szükségesek, ugyanis a jelenség jóval összetettebb annál, hogy egy kísérlet eredményeiből általános következtetéseket vonjunk le (Pl. oktatási célú mesékből általános szórakoztató jellegű mesékre következtessünk).Forrás: Strouse, G. A., & Ganea, P. A. (2017). Parent–toddler behavior and language differ when reading electronic and print picture books. Frontiers in psychology, 677.

Kép: https://www.beingtheparent.com/advantages-of-reading-stories-for-kids/

Sütik
Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.