A kétélű kard: a mesterséges intelligencia előnyei és hátrányai a tanulásban

2024.05.13.

Mire figyeljen a szülő és a tanár?

A mesterséges intelligencia (rövidítve: MI, vagy angolul: AI= artificial intelligence) az elmúlt évtizedek során rohamosan fejlődött, ezzel teljes egészében átalakítva a világot. Az oktatási szektorban is nagy port kavar, pozitív és negatív reakciókat egyaránt kivált. Sokan az AI-ban látják a jövőt, míg másoknak kétségeik vannak afelől, hogy valóban biztonságos-e a gyermekek számára a használata.

Jennifer J. Chen és Jasmine C. Lin (2024) kutatók áttekintették a mesterséges intelligencia néhány előnyét és hátrányát, majd ezekre építve olyan “POWER” irányelveket fogalmaztak meg, amelyek alkalmazásával maximalizálni lehet a technológia előnyeit, és minimalizálni a káros hatásait a gyermekek tanulása, információszerzése során.

De pontosan mi is az a mesterséges intelligencia? Egy olyan technológia, ami utánozza, lemintázza az emberi intelligenciát, hogy olyan bonyolult tevékenységeket végezzen, amelyek egyébként összetett gondolkodási folyamatokat igényelnek az emberektől. Ilyen AI-eszköz például a ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), ami egy olyan chatbot szoftveralkalmazás, ami a felhasználókkal való kommunikáció (chatelés) során értelmezőmodelleket használ, hogy a bevitt információt azonnal fel tudja használni. Azaz, egy gépi online kommunikációs eszköz, ami folyamatosan tanul.

A kutatók korábbi tanulmányokra hivatkozva az alábbi pozitív előnyeit emelték ki a mesterséges intelligenciának, amikor a gyermek információszerzés, tanulás, házi feladat írása során eszközként használja.

Személyre szabott tanulás: Az AI algoritmusa lehetővé teszi a különböző adaptív (alkalmazkodó) tanulási felületeknek, hogy elemezzék az adott gyermek teljesítményét, képességeit, tanulási stílusát, szükségleteit és ütemét. Majd a gyermek egyedi fejlődési igényeire szabják a tanulási élményt (például a nehézségi szinten állítanak a gyermek erősségei és nehézségei alapján, vagy visszajelzéseket adnak a fejlődéséről). A virtuális asszisztensek tanácsokkal is segíthetik a gyermeket a tanulás során.

Személyre szabott interaktív támogatás: A mesterséges intelligenciával működő okosjátékokközül sok felismeri a gyermekek beszédét, értelmezi a kérdéseiket, amelyekre válaszolva a hagyományos oktatás kereteit átlépő tanulási élményt tud nyújtani. Egy ilyen AI robot sok esetben nem csak a kognitív képességek fejlesztése során tudja támogatni a gyermeket, hanem érzelmileg is, ahogy ezt egy korábbi, cukorbeteg gyermekekkel végzett vizsgálat is megmutatta.

Akadálymentesítés a tanulásban: Az olyan AI-jal működő segítő technológiák, mint a speech-to-text/ text-to-speech (írott szöveg és hangzó beszéd közötti konvertálást biztosító) szoftverek, és az automatikus hangfelismerő alkalmazások hasznosak lehetnek a tanulás során azoknak a gyermekeknek, akiknek speciális képzési igényük van, és valamilyen módon akadályozottak a tanulásban.

A tanulmányban a szerzők azt is kifejtették, hogy a mesterséges intelligenciának milyen negatív következményei származhatnak abból, ha túlzottan, vagy helytelenül használják azt a gyermekek.

A mesterséges intelligencia túlzott használata: Az AI révén a felnőttekhez hasonlóan a gyerekek is kényelmesen és könnyen szerezhetnek információt az interneten. Ebből adódóan kialakulhat egyfajta túlzott függőség,ráhagyatkozás, ami azt eredményezheti, hogy a valós, szociális interakcióik visszaszorulnak. A szülői és tanári támogatást az AI nem tudja pótolni, ezek a kapcsolatok pedig elengedhetetlenül fontosak a gyermekek társas, érzelmi fejlődéséhez.

A mesterséges intelligencia helytelen használata: Olyan képességek fejlődésének kárára válhat az AI túlzott vagy helytelen használata, mint a kritikai gondolkodás, illetve problémamegoldás. Ha egy gyermek a házi feladatát, beadandóit kizárólag az AI-jal csináltatja meg, akkor nem sajátítja el a tudást, és a beadott anyag feltételezhetően nem fogja tükrözni az ő képességeit. A szerzők ennek a problémának az etikai oldalát is kiemelik, miszerint előfordulhat, hogy ezáltal a gyermek más személyek ötleteit állítja be a sajátjaként.

A tanulmányban 5 olyan elvet mutatnak be a kutatók, amelyek követésével és alkalmazásával a szülők és tanárok hatékonyan kísérhetik, keretezhetik és támogathatják a gyermekek AI-használatát.

A POWER irányelvek koncepcióit röviden vázoljuk.

Céltudatos (P=Purposeful): Határozzuk meg, hogy adott AI-eszközzel milyen célt szándékozunk elérni, és ezt milyen módszerrel, motivációból tesszük.

Optimális (O=Optimal): A lehető leghatékonyabban próbáljuk meg használni az adott AI-eszközt. Térképezzük fel a funkcióit, és hozzuk ki belőle a céljainknak legmegfelelőbbet.

Bölcs (W=Wise): Mérlegeljünk és vegyük sorra az adott AI-eszköz előnyeit és hátrányait, esetleges etikai vonatkozásait.

Etikus (E=Ethical): Az AI használatakor is maradjunk hűek az olyan értékrendbeli tulajdonságokhoz, mint az őszinteség, integritás, igazságosság, egyenlőség.

Felelősségteljes (R=Responsible): Az AI-eszköz kiválasztása során tartsuk szem előtt a biztonságot, felelősségvállalást. Összpontosítsunk arra, hogy a döntéshozatalunkkal ne ártsunk senkinek.

Összegzésként elmondható, hogy a mesterséges intelligencia ma már kikerülhetetlen a felnőttek és gyermekek számára. A tanulás során hatékony, élményszerű eszközként tekinthetünk rá, amennyiben tudatosan és mértékkel használjuk, és ezeket az elveket a gyermekek számára is átadjuk.

Forrás: Chen, J. J., & Lin, J. C. (2024). Artificial intelligence as a double-edged sword: Wielding the POWER principles to maximize its positive effects and minimize its negative effects. Contemporary Issues in Early Childhood, 25(1), 146-153. https://doi.org/10.1177/14639491231169813

Sütik
Ez a weboldal sütiket (cookie) használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.