Elektronikus mesekönyvek

A 90-es évek óta a gyerekek kreativitása folyamatos hanyatlást mutat, ami összefüggésben állhat az elektronikus eszközhasználat növekedésével a fiatal gyermekek körében. Kutatásunk célja megvizsgálni, hogy valóban létezik-e ilyen összefüggés. Arra keressük a választ, hogy a digitális mesekönyvek vizuális megjelenítésének mértéke (azaz mennyi rajzot vagy animációt tartalmaz a könyv), illetve az, hogy a szülő vagy a digitális eszköz olvassa fel a mesét (tehát társas kontextusban zajlik-e a meseolvasás), hogyan befolyásolja a gyerekek kreativitását és fantáziáját.

A kutatásban 4-5 éves gyermekek vesznek részt szüleikkel együtt. A teszt során a gyerekek egy mesét hallgatnak meg, melyet vagy a szülő vagy a szoftver olvas fel nekik. A mesék rajzainak és animációinak mennyiségét véletlenszerűen változtatjuk. Ezután játékos feladatokkal mérjük fel a gyermekek kreativitását és képzelőerejét.

A kutatás iránt érdeklődni az alábbi linken lehet: