Az okostelefon-használat az emberek mindennapjainak meghatározó részévé vált, a hosszútávú hatásairól azonban keveset tudni, hiszen a kutatások többsége egyszeri mérésen vagy önbevallásos kérdőíveken alapul, amelyek az ok-okozati összefüggések feltárására kevésbé alkalmasak.

Egy izraeli kutatás (Hadar et al. 2017) célja az volt, hogy felmérje a gyakori okostelefon-használat hosszútávú következményeit a kognitív (értelmi és gondolkodásbeli) és agyműködésben megfigyelhető változások terén.

EEG

A kutatásukban két csoportot vizsgáltak: okostelefont sokat használó és ilyen eszközöket nem használó csoportot. A kutatásban kérdőíves vizsgálatokat (pl. impulzivitás, társas konformitás, matematikai készségek), kognitív képességeket mérő feladatokat (pl. reakcióidő és emlékezeti képességek) és elektrofiziológiai (agyi aktivitást mérő) vizsgálatokat végeztek.

A kutatás két részből állt:

  • Az első részben összehasonlították az okostelefon-használók és nem-használók csoportját. A kutatás elején felmérték mindkét csoportban a résztvevők viselkedését és agyi aktivitását, majd egy héttel később megismételték a méréseket.
  • A kutatás második felében csak az okostelefont nem használók csoportját vizsgálták. Ketté bontották a csoportot, ahol az egyik csoport továbbra sem használt okostelefont, azonban a másik csoportnak okostelefont adtak, majd három hónap után ismét elvégezték a méréseket.

Azáltal, hogy itt a kutatók befolyásolták, hogy kiből lesz mobilhasználó, és véletlenszerűen osztották az embereket a mobil-használó és nem-használó csoportba, meg lehet vizsgálni, hogy valóban az okostelefon-használat okozza-e az esetleges különbségeket a kognit0jv képességében és agyi folyamatokban.

A kutatás azt találta, hogy mind a gyakori (korábban is meglévő), mind a csupán 3 hónapig tartó (kutatók által bevezetett) okostelefon-használat együtt jár az intuitív matematikai képességek csökkenésével, reakcióidő növekedésével, illetve a társas elutasítástól való megnövekedett félelemmel. Ezzel szemben a rövid távú memóriát nem befolyásolta a mobilhasználat.

Emellett a gyakori okostelefon használók megnövekedett impulzivitásról és csökkent figyelmi képességről számoltak be, ami agyműködésükben is megmutatkozott (csökkent prefrontális ingerlékenység és az idegi impulzusok tipikustól eltérő terjedése). Továbbá a gyakori (korábban is meglévő) okostelefon-használók körében a használat gyakorisága megjósolja a figyelmi problémák mértékét.

A kutatás eredményei alátámasztják, hogy az okostelefonok hosszú távú változásokat okoznak a kognitív képességekben.

Forrás:

Hadar, Aviad, Itay Hadas, Avi Lazarovits, Uri Alyagon, Daniel Eliraz, and Abraham Zangen. 2017. “Answering the Missed Call: Initial Exploration of Cognitive and Electrophysiological Changes Associated with Smartphone Use and Abuse.” PloS One 12(7):e0180094.

Kép: https://blog.radware.com